HeaderNew1

תמונות "פורום לוסקי"

ד"ר לוסקי מתארח בערוץ 10 אצל פרופ' קרסו ומספר על שיטת לוסקי

רוצה לשמוע את ההרצאה המיוחדת : "להצליח בחיים בעזרת חכמת הקבלה"?

.

על מה מבוססת סדנת "פורום לוסקי" ?
סדנת "פורום לוסקי" מבוססת על חכמת הקבלה של ספר יצירה ועל הפרשנות המודרנית של ספר יצירה לכלל שיטת טיפולית מעשית - שיטת לוסקי שפותחה במהלך 20 שנה של מחקר, הדרכה, טיפול ואימון אישי. על פי שיטת לוסקי, לכל אדם יש 32 אינטליגנציות בפרופיל ייחודי, דרכם הוא מבין את החיים, ובאמצעותם הוא יוצר מציאות. את האינטליגנציות ניתן לאמן כמו שריר לצורך שינוי ויצירת מציאות חדשה.

בוגרי הפורום כותבים