HeaderNew1

Day

יוני 8, 2013

כוח ההתנגדות וכוח היפוך ככוחות שמשפיעים על החיים

כוח ההתנגדות וכוח היפוך ככוחות שמשפיעים על החיים מתוך הספר "שיטת לוסקי – דרך חיים", מאת ד"ר דני לוסקי. כוח התנגדות מותר האדם מין הבהמה – אין כדי להפעיל כוח התנגדות אתה צריך לומר "לא", "עצור", "אין". היכולת שיש לך לומר...
קרא עוד...

שאלות שאני שואל את עצמי ביחס לכסף ואולי גם אתה

שאלות שאני שואל את עצמי ביחס לכסף ואולי גם אתה שואל… אני הולך לדבר איתך על כסף, אבל האמת שגם בנושאי בריאות, זוגיות, הורות, קריירה או עסקים, זה עובד על פי אותם עקרונות.  אני מדבר על כסף כי כסף מראה תמונה יותר ברורה וחדה של המציאות.  אז תרשה לי לדבר על כסף, למרות שאני מכו...
קרא עוד...

כוח המחשבה

כוח המחשבה מתוך הספר "שיטת לוסקי – דרך חיים" מאת דני לוסקי. פחד אפשר להרחיק על ידי פחד אחר, מחשבה שלילית אפשר להרחיק על ידי מחשבה חיובית אחרת. היכולות שמפתחים בני אדם להסתכלות והקשבה פנימית מתבצעות על ידי המחשבה במטרה לשלוט על פעילות פיסיולוגית המתרחשת בגוף. כ...
קרא עוד...

ספר יצירה

ספר יצירה מאת אברהם אבינו פרק ראשון מ"א בשלשים ושתים נתיבות פליאות חכמה חקק יה יהוה צבאות אלהי ישראל אלהים חיים אל שדיי רם ונשא שוכן עד מרום וקדוש שמו. וברא את עולמו בשלשה ספרים בספר וספר וספור. עשר ספירות בלימה ועשרים ושתים אותיות יסוד: מ"ב עשר ספירות כמספר עשר אצבעו...
קרא עוד...