HeaderNew1

Category

מאמרים

מסע הנשמה

מסע הנשמה מתוך הספר "9 כוחות קוסמיים להצלחה", מאת דני לוסקי.  היה, היה "יש" בו העתיד והעבר התרחשו בזמן הווה, התנועה במרחב הייתה לנקודה אחת, אחדות כל היש. כל היש היה נשמה אחת, אור פשוט אחד. ביום בו נולדת לתוך גוף פיסי, בשר ודם, שכל והגיון מוגבלים מעצם ט...
קרא עוד...

תורת היצירה של ספר יצירה

תורת היצירה של ספר יצירה מאת: ד"ר דני לוסקי ספר יצירה הוא מקור עץ החיים, הזרע ממנו נבטו וצמחו כל הענפים,  כל המדעים, התפיסות, האבות, התורות והדתות. חוקרים מעידים כי ספר יצירה  הוא ספר ההדרכה שהעניק "היצרן" בורא עולם עבור כל נבראיו באמצעות אברהם אבינו, אבי המקובלים....
קרא עוד...

משחק החיים

משחק החיים מתוך הספר "ילדים כמהים לאלוהים", מאת ד"ר דני לוסקי.   אתה מאשים אחרים כדי להיות צודק, אתה מפסיק להאשים אחרים, כדי להוכיח כי גם כעת אין שום שינוי, שוב אתה צודק. אתה סומך על אחרים ומעביר להם סמכויות כדי להתנער מאחריות, אתה לא סומך על אחרים ועושה הכול לבד...
קרא עוד...

המסע להצלחה

המסע להצלחה מה עושה מסע אנושי למסע מוצלח? כל תהליך אנושי הוא מסע להשגת יעדים. כאשר תחושת חוסר (אמיתי או מדומה) אינה מקבלת מילוי לאורך זמן, נוצרים חסמים, חוסר איזון וקלקול, מכאן מתחילות בעיות, תקלות, כאבים, ומחלות. החוסר הוא קבוע ותפקידו לחשוף, לגרות ולהעיר את האינטל...
קרא עוד...

החוק השולט ביקום

החוק השולט ביקום מאת: ד"ר דני לוסקי תכליתו הסופית של המדע היא לספק תיאוריה אחת המתארת את היקום כולו. "העולם הוא אנרגיה בעלת מודעות המשתנה ופועלת בהתאם לרצונות, להסכמות, ולכוונות של בני אדם." הניסיונות העיוניים המוקדמים ביותר לתאר את היקום ולהסבירו התבססו על הרעיו...
קרא עוד...

שריפת קארמה שלילית – תהליך סליחה

שריפת קארמה שלילית – תהליך סליחה מאת: ד"ר דני לוסקי על קארמה / דין ועל סליחה בודהה קבע כי חוק הסיבה והתוצאה, חוק השכר והעונש, הוא המנוע לחיים ולמוות. על פי הבודהיזם, התוצאה של שריפת קארמה זה להפסיק להיוולד מחדש ואז לא נצטרך למות. על פי חוכמת הקבלה, התוצאה של ...
קרא עוד...

כוח ההתנגדות וכוח היפוך ככוחות שמשפיעים על החיים

כוח ההתנגדות וכוח היפוך ככוחות שמשפיעים על החיים מתוך הספר "שיטת לוסקי – דרך חיים", מאת ד"ר דני לוסקי. כוח התנגדות מותר האדם מין הבהמה – אין כדי להפעיל כוח התנגדות אתה צריך לומר "לא", "עצור", "אין". היכולת שיש לך לומר...
קרא עוד...

כוח המחשבה

כוח המחשבה מתוך הספר "שיטת לוסקי – דרך חיים" מאת דני לוסקי. פחד אפשר להרחיק על ידי פחד אחר, מחשבה שלילית אפשר להרחיק על ידי מחשבה חיובית אחרת. היכולות שמפתחים בני אדם להסתכלות והקשבה פנימית מתבצעות על ידי המחשבה במטרה לשלוט על פעילות פיסיולוגית המתרחשת בגוף. כ...
קרא עוד...

ספר יצירה

ספר יצירה מאת אברהם אבינו פרק ראשון מ"א בשלשים ושתים נתיבות פליאות חכמה חקק יה יהוה צבאות אלהי ישראל אלהים חיים אל שדיי רם ונשא שוכן עד מרום וקדוש שמו. וברא את עולמו בשלשה ספרים בספר וספר וספור. עשר ספירות בלימה ועשרים ושתים אותיות יסוד: מ"ב עשר ספירות כמספר עשר אצבעו...
קרא עוד...